--- 5.zahajovačka VSJ Praha  ---

16.5.2009

32. fotek Foto  Máca (Praha)  aktualizováno 18.5.2009
Praha, krátce před odjezdem z parkoviště před STK Chodovec, Türkova ulice

Na letišti, Střemy u Mělníka místo konaní Socialistik dragster (TK-moto)
Dětenice, oběd ve středověké krčmě, následný přesun do Rabakova (Jawa muzeum)

zpět