7.setkání VSJ - Starý Týn 2011 při plánování jakékoliv venkovní akce, je dopředu znám plán B za nepříznivého počasí, jinými slovy mokrý program  Úspěšnost takového programu je čistě úměrná disponujícím vybavením, které bude čelit povětrnostním podmínkám.  Vybavení kempu a připravenost organizátorů byla řádně vyzkoušena již v počátku setkání...

 

Pršelo nám prakticky jen jednou, a to po celý víkend s mírnými přestávkami. Nicméně k naší radosti dorazilo na ca. 70 osob. Za zmínku stojí skupina, která přijela z Polska, v pozdních nočních hodinách. Jsou to  opravdoví nadšenci, počasí jim zrovna nepřálo. Setkání též nevynechali kolegové z nedalekého Německa. Navíc nás navštívil jeden člen z holandského Jawa klubu. Účast byla tedy opětovně mezinárodní, chcete-li evropská. Tomu odpovídaly i vlajky, které zdobily hlavní bránu a značí všechny státy, ze kterých k nám zavítali majitelé motocyklů JAWA nebo ČZ.

Pro každé další, následující setkání VSJ, se snažíme zvednou pomyslnou laťku o něco výše než v předešlém roce. Tento rok nebyl výjimkou, pravidelný návštěvník si nemohl nevšimnou nového podia, které doznalo změn, jak co se týče velikosti, tak osvětlením. Také pro všechny řádně zaregistrované návštěvníky byl připraven sportovně-kulturní program. Celou sobotu jsme tajně doufali, že se vyskytne chyba v předpovědi počasí. Setkaní prakticky zachraňuje živé vystoupení kapely Ježkovi voči (doslovný název). Podmínky nedovolují venkovní vystoupení. Po vydatné večeři, jejíž vídej je hromadný prostřednictvím lístků, se jídelna změní na taneční sál. Doté doby neznámí členové jmenované kapely, připravuji aparaturu pro celovečerní vystoupení. Toho chytře využíváme a svoláváme společnou památní fotku, před naší svatyní - vstupní bránou VSJ. Stoly jsou plně obsazené, parket zaplněn... přestávky dále potvrzují, že stále prší. Do tmy a uprostřed kempu svítí osamoceně podium v  barvách RGB reflektorů, jenž poslouží několika otužilcům přespání v suchu. Většina účastníku využívá ubytovaní v pokojích či v chatkách. Toho večera, se Ješkovi voči  nesmazatelně zapisuji do historie VSJ, ještě daleko po půlnocí, neutichá taneční parket.  Není třeba podia a ni světelných efektů...můžeme se jen těšit na příští ročník, co Ješkovi voči předvedou na 8. srazu ve Starém Týně v roce 2012.

 

Na nedělní snídaní je vše opět nachystané a jídelna vítá své strávníky. O jak moc se zvýšila pomyslná laťka, lze se dohadovat s odstupem času. Co je však jisté, je výpomoc a tím zrychlení práce při demontáž podia a brány. Již ve 12 hodin, je celý areál prakticky vyklizen. Nesmírně si Vážíme této pomoci, díky tomu jsme absolutně soběstační. Proto  můžeme dál pomýšlet na další ročník jedinečného setkaní VSJ... Galerie

 

Na závěr ještě jednou odkazy na povedené záznamy z You Tube.

 

http://www.youtube.com/watch?v=rIirl5ZD55o

 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=61NyUHe776U

 

Volné Setkaní Jawařů

 


 

 


Zpět